כניסה למערכת ניהול

כניסת משתמשים לאתר

ביטחון ובטיחות


 


        כניסות וגדר הקפית :

 • הכניסה  והיציאה מהגן באמצעות לחצן  שליטה של מבוגר בלבד.

 • הגן מרושת במצלמות במעגל סגור.

 • לשערים  מנגנון נעילה אוטמטי.

 • גדר הגן מוגבהת לגובה של 2 מטר .

 • ריצפות החצרות מרופדות בדשא סנטטי גבוהה ובעל תקן.

        בריאות :
 • בכל כיתה קיימת ערכת תיק עזרה ראשונה.
 • עובדי הגן עברו הכשרה מיקצועית לעזרה ראשונה .

 • הגן מחובר לשירותי רפואה עם כפתור מצוקה לאורך כל שעות פעילות הגן.

  חירום :

 • לגן  יציאות חירום ותאורת חירום  למקרי הצורך.

 • קיימים חדרים ממוגנים למקרי חירום.

  חומרים מסוכנים :
 • הפרדה מוחלטת בין מחסני חומרי הניקיון לגן.

 • בלוני הגז רחוקים מהגן וממוקמים עפ"י תקינה .